• پیشرانه
  حجم موتور
  تعداد سیلندر
  تعداد سوپاپ
  سیستم پرخوران
  حداکثر قدرت
  حداکثر گشتاور
  نوع گیربکس
  سیستم انتقال قدرت
  شتاب صفر تا صد کیلومتر
  میانگین مصرف سوخت
  حجم باک
 • ظرفیت
  تعداد سرنشین
  حجم فضای صندوق