• مشخصات بوتچیا
    برند بوتچیا
    دوچرخه سازی بوتچیا فعالیت خود را حدود 100 سال پیش و با ساخت دوچرخه برای ورزشکار مشهور ایتالیایی بنام بوتچیا شروع کرده است؛ بوتچیا فاتح مسابقات بین المللی زیادی از جمله تور دفرانس سال 1909 بوده است.
    پس از آن، دوچرخه سازی بوتچیا کم کم بزرگتر شده و در دهه 60 میلادی تا به امروز بعنوان یکی از معتبر ترین و بزرگترین برند های دوچرخه در جهان شناخته می شود.
    قهرمانی ها